Esti aici : povesti personalizate // Pentru parinti // Regulamentul concursului Ce vrei sa-ti aduca Mos Craciun anul acesta?

Regulamentul concursului Ce vrei sa-ti aduca Mos Craciun anul acesta?Art. 1 Notiuni

 

Concursul cu tema “Ce vrei sa-ti aduca Mos Craciun anul acesta?” este organizat si desfasurat de Expat Solutions SRL (denumita in continuare “Organizator”), societate comerciala din Romania.
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii prezentati in Regulamentul Oficial al Concursului (denumit in continuare “Regulament“), asa cum este specificat mai jos.

 

 

Art.2. Temeiul Legal

Prezentul regulament a fost intocmit in conformitate cu revederile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modificata si completata prin Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea acestei ordonante.
Campania nu poate fi asimilata unei loterii sau tombole.

 

 

Art.3. Dreptul de participare

La aceasta campanie pot participa persoane fizice de cetatenie romana (copii), in doua categorii de varsta: 2-5 ani si 6-8 ani. Nu pot participa la aceasta campanie copiii angajatilor companiei organizatoare, copiii angajatilor companiilor implicate direct sau indirect in desfasurarea sau organizarea campaniei, precum si rudele acestora pana la gradul II inclusiv.
Prin inscrierea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora.

 

Art.4. Durata si aria de desfasurare

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului regulament, in perioada 9 noiembrie 2010 – 14 decembrie 2010, exclusiv pe internet.
Campania se incheie oficial pe data de 14 decembrie 2010, orele 23:59, ora Romaniei.

 

Art.5. Incetarea Concursului

Prezenta Campanie poate inceta inainte de termenul stabilit numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie.

Nota*: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

 

 

Art.6. Procedura de participare si derulare a concursului

Campania “Ce vrei sa-ti aduca Mos Craciun anul acesta?” se desfasoara pe pagina de Facebook a companiei http://www.facebook.com/bert.boonen?ref=ts#!/pages/Timisoara-Romania/Povesti-personalizate/109454475742262.

 

Pentru a participa la concurs este necesar sa aveti cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: www.facebook.com.


Inscrierea in concurs se face prin postarea unui  singur desen pe“wall/perete”.

Pe parcursul concursului pe peretele de Facebook al companiei vor fi postate diverse mini-concursuri. Cei care vor fi declarati castigatori ai acestor mini-concursuri (etape intermediare) vor intra direct in finala. Castigatorii acestor etape intermediare vor fi anuntati pe loc.

 

 

Art.7. Premiile acordate

In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:

Premiul cel mare:  un pachet continand cate o carte personalizata Mos Craciun nazdravan pentru fiecare categorie de varsta in parte (cu fotografia copilului si cu o dedicatie speciala din partea parintilor), o carticica Ursul pacalit de vulpe in limba engleza si un tabel autocolant cu recompense pentru cei care dorm singuri.

Premiul pentru fiecare etapa este compus din cartea Ursul pacalit de vulpe in limba engleza si un tabel autocolant cu recompense pentru copiii care dorm singuri.

Nu se va acorda castigatorilor contravaloarea in bani a premiilor.

Premiile se vor expedia prin Posta Romana, la adresele indicate de castigatori.

 

 

Art.8. Procedura desemnarii castigatorului si acordarea premiului

Castigatorul Campaniei va fi desemnat in urma jurizarii. Participantul desemnat castigator va fi contactat telefonic si prin e-mail pentru a fi validat, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la jurizarii. Va fi invalidat participantul declarat castigator daca nu poate fi contactat, din orice motive independente de Organizator, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data jurizarii. Nu se vor acorda mai multe premii decat cele specificate in prezentul Regulament Oficial.

 

 

Art.9 Responsabilitate

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestuia. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii Campaniei vor fi anuntate public de Organizator cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

 

 

Art.10 Taxe si Impozite

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanelor fizice castigatoare.

 

 

Art.11. Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la aceasta Campanie, acestea se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor amiabil, partile implicate in litigiu se pot adresa pentru solutionare instantelor romane competente. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea transmite pe urmatoarea adresa: Expat Solutions SRL, str.Teiului nr.11, ap.29, Timisoara 300679,  in termen de maxim 30 de zile de la data publicarii listei castigatorilor. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

 

 

Art.12. Confidentialitatea Datelor

Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001.Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15). Organizatorul se angajeaza sa nu dezvaluie niciun fel de date personale catre terti, cu exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale.

 

 

Art.13. Dreptul de autor

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe www.facebook.com. Concurentul trebuie sa fie autorul imaginii inscrise in concurs, vor fi descalificati cei care publica imagini copiate de pe internet sau daca persoanele care apar in imagine nu si-au dat acordul de publicare in acest grup.
Imaginile publicate trebuie sa respecte o minima decenta, vor fi sterse imaginile obscene, morbide, sau alt gen de imagini care promoveaza violenta.
Inscrierea in concurs implica acordul ca fotografiile postate in concurs sa poata fi expuse si utilizate de catre Organizator, cu mentionarea numelui autorului.

 

 

Art.14. Contact

Pentru mai multe informatii referitoare la concurs, va rugam sa ne scrieti la contact@povestepersonalizata.ro.

 


Art.15. Clauze Finale

Organizatorii isi rezerva dreptul de a descalifica orice participant la acest concurs pe motiv de neconcordanta cu tema concursului sau limbaj neadecvat.
Prin inscrierea in acest concurs, participantul confirma faptul ca a citit si a inteles toate conditiile din Regulamentul de concurs si ca le accepta.
Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania si va fi facut public prin mijloace de comunicare online. Organizatorul isi rezerva dreptul de a imbunatati sau schimba prezentul Regulament, urmand ca orice astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea online.« toate articolele ^ mergi sus


Care este parerea ta?